Id-78f73fa3-6df6-496c-9669-8e3f17e922c0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-78f73fa3-6df6-496c-9669-8e3f17e922c0
ArchiMate-verbindingslijn Id-78f73fa3-6df6-496c-9669-8e3f17e922c0
Verbindingslijn-id  : Id-50bc8ca5-0c36-109c-8a2a-37c5d92b5942
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Disseminatie verbijzondert Werk (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5adb27a4-502a-41ce-94e5-28fafb77fc7c (Disseminatie)
Naar vorm  : Id-58449eac-12b2-475c-8b81-0adaaa214850 (Werk)
Z-coördinaat  : 21
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :