Id-a0384783-41b9-42d9-a12c-8c547599b32d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-a0384783-41b9-42d9-a12c-8c547599b32d
ArchiMate-verbindingslijn Id-a0384783-41b9-42d9-a12c-8c547599b32d
Verbindingslijn-id  : Id-51bea6d3-ca75-02d2-8563-ee6eba0d45a9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Stageorganisatie is gerelateerd aan Stageopdracht (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-cef77cdf (Stageorganisatie)
Naar vorm  : Id-ef62ea4e (Stageopdracht)
Z-coördinaat  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :