Rapportagefunctie

ArchiMate-element Rapportagefunctie
Contextdiagram
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunc- tie Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagleggi- ng Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens. (ApplicationComponent) Managementinf- ormatiesysteem Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt. (ApplicationFunction) Research Playground Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancema- nagement Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 09-10-2020 10:27:06 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:06 CEST