Rapportagefunctie

ArchiMate-element Rapportagefunctie
Contextdiagram
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance- management Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt. (ApplicationFunction) Research Playground Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportages Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. (BusinessFunction) Jaarverslagle- gging Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Overige externe rapportages Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiesyst- eem Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:54:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:54:27 CEST