Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Diplomering

ArchiMate-element Diplomering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-542b5a35-a1d5-b87c-cdc4-4ac7d437cff0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Diplomering
Documentatie  : Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :