Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0c6e5e86-7f1f-4159-8896-23420cb668ad

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-0c6e5e86-7f1f-4159-8896-23420cb668ad
ArchiMate-vorm Id-0c6e5e86-7f1f-4159-8896-23420cb668ad
Vorm-id  : Id-5507c1c5-43c5-b9cd-a941-20d8eb8ee0d4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Deelnemerherinschrijving (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1992
Y-coördinaat  : 1154
Z-coördinaat  : 44
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :