Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Vormen > Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001
ArchiMate-vorm Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001
Vorm-id  : Id-5714d4f6-4d2a-9b19-5e2e-e58fcb6d4326
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Item (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 636
Y-coördinaat  : 432
Z-coördinaat  : 10
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :