Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-d3d09b58-c10c-4f52-82f0-1ad8c1c341c2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Vormen > Id-d3d09b58-c10c-4f52-82f0-1ad8c1c341c2
ArchiMate-vorm Id-d3d09b58-c10c-4f52-82f0-1ad8c1c341c2
Vorm-id  : Id-580fa223-4e7d-0318-8f18-8a503550da59
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Enterprise architectuur (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 417
Y-coördinaat  : 182
Z-coördinaat  : 27
Breedte  : 126
Hoogte  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :