Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus
Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus
ArchiMateNote Onderzoekscyclus Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties. (BusinessFunction) Kennisuitnutting Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksontwikkeling Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuitvoering Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking en -analyse Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdisseminatie Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar. (BusinessFunction) Disseminatiecreatie Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresultaatborging ArchiMateNote In de hier getoonde hoofdbedrijfsfuncties is een cyclus te ontwaren van Onderzoeksontwikkeling via Onderzoeksuitvoering naar Onderzoeksdisseminatie. Disseminaties vormen de basis voor nieuwe Onderzoeksontwikkeling en voor Kennisuitnutting. ArchiMateNote Onderzoeksgegevenscyclus Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens. (BusinessProcess) Dissemineren onderzoeksgegevens Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksgegevens Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Creëren nieuwe onderzoeksgegevens Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verzamelen onderzoeksgegevens Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 14-04-2024 03:27:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-04-2024 03:27:25 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-59d1b951-68b6-4238-a836-c93396a5ac0d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bedrijfsprocessen Onderzoeksgegevenscyclus
Elementen  : 
Relaties  :