Ontwikkelen instellingsidentiteit

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Ontwikkelen instellingsidentiteit
ArchiMate-element Ontwikkelen instellingsidentiteit
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5abd055b-3df9-e874-fc02-b80ec4511b04
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontwikkelen instellingsidentiteit
Documentatie  : Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de instellingsidentiteit te (her)definiëren.
Preconditie  : Visie en missie zijn aanwezig (of worden gedefinieerd).
Postconditie  : De instellingsidentiteit is vastgesteld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Informatie over interne en externe ontwikkelingen zijn bekend.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :