Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-13881fdb-f83a-45f2-82e9-250b431e0e5d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Vormen > Id-13881fdb-f83a-45f2-82e9-250b431e0e5d
ArchiMate-vorm Id-13881fdb-f83a-45f2-82e9-250b431e0e5d
Vorm-id  : Id-5ce8615c-dd39-9174-e527-77b5b08eab86
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beleidsvorming en evaluatie (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 504
Y-coördinaat  : 804
Z-coördinaat  : 7
Breedte  : 126
Hoogte  : 52
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :