Leeractiviteit

ArchiMate-element Leeractiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-608ac9c9-61b5-d16a-120d-e5a05378eff5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leeractiviteit
Documentatie  : Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Integriteit M-H. Soms speelt deelname aan leeractiviteiten een rol bij een toetsresultaat
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvo- ering Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfun- ctie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship is gerelateerd aan AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship voert uit Deze svg is op 06-04-2024 00:39:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:08 CEST