Id-a1d7edea-4232-44b3-85f2-d8ab83e682cb

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-a1d7edea-4232-44b3-85f2-d8ab83e682cb
ArchiMate-verbindingslijn Id-a1d7edea-4232-44b3-85f2-d8ab83e682cb
Verbindingslijn-id  : Id-615fd75d-4c50-bb27-e011-9b7cd5aec3fc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Opleiding aggregeert Onderwijseenheid (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d3feacf2 (Opleiding)
Naar vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 50
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (528;274)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :