Enterprise risicomanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Enterprise risicomanagement
ArchiMate-element Enterprise risicomanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-61df02cc-9ff2-4ed5-ea9b-3e7cf56e2e39
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Enterprise risicomanagement
Documentatie  : Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanage- ment Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling AssociationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:40:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:43 CEST