Id-a158f6ec-2375-47ba-b7f5-45e57f6b5edd

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-a158f6ec-2375-47ba-b7f5-45e57f6b5edd
ArchiMate-verbindingslijn Id-a158f6ec-2375-47ba-b7f5-45e57f6b5edd
Verbindingslijn-id  : Id-6457f7a9-f7c3-9ef2-a629-0fe0dbf2b374
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsactiviteitenplanning verwerkt Onderwijseenheiduitvoering (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-7fbc1630-4008-4aab-a40c-eeeb63c337ff (Onderwijsactiviteitenplanning)
Naar vorm  : Id-fe4f58f0-3fba-4dda-b311-5b9b4c17aaf3 (Onderwijseenheiduitvoering)
Z-coördinaat  : 116
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :