Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksproject

ArchiMate-element Onderzoeksproject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-645aac2b-ca42-e773-be23-af2870ce6612
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksproject
Documentatie  : Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :