Id-6de88e92-95d7-4464-8c57-af77c26b491f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-6de88e92-95d7-4464-8c57-af77c26b491f
ArchiMate-verbindingslijn Id-6de88e92-95d7-4464-8c57-af77c26b491f
Verbindingslijn-id  : Id-6479cd37-3c5b-1c90-b495-7d09cf0142e8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Vastgoedontwikkeling verwerkt Gebouw (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-fdfe75f0-03cf-4e8a-a8e1-112608b306a1 (Vastgoedontwikkeling)
Naar vorm  : Id-57af6bd9-9382-4d0d-85c1-91304d3d2a42 (Gebouw)
Z-coördinaat  : 144
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :