Preconditie

ArchiMate-eigenschapdefinitie Preconditie
Eigenschapdefinitie-id  : Id-66596ed3-be30-7547-ffd7-cb552660bda7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status. (5)
 • De onderzoeksresultaten zijn overgedragen. (4)
 • De strategie van de instelling is helder. (2)
 • Er zijn (nieuwe) onderzoeksgegevens en/of conclusies beschikbaar. (2)
 • De onderzoeksgegevens moeten toegankelijk blijven. (2)
 • Er is een onderzoeksvoorstel (2)
 • De onderzoeksgegevens zijn overgedragen. (2)
 • Er is een onderzoeksvoorstel. (2)
 • Er is een onderzoeksmogelijkheid geïdentificeerd. (2)
 • Onderzoek wordt uitgevoerd. (2)
 • Er zijn ethische kaders voor het onderzoek. (1)
 • Onderzoeksresultaten zijn beschikbaar. (1)
 • Instellingsidentiteit, business modellen, meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Het actuele beleid is bekend. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend. (1)
 • De mogelijke bronnen voor de benodigde onderzoeksgegevens zijn bekend. (1)
 • Onderzoeksfaciliteiten zijn geschikt of geschikt te maken voor commercieel gebruik. (1)
 • Er zijn organisaties en / of individuele onderzoekers bereid om samen te werken aan een onderzoek. (1)
 • Er zijn maatschappelijke kaders voor het onderzoek. (1)
 • Er worden onderzoeksvragen onderkend. (1)
 • Er zijn juridische kaders voor het onderzoek. (1)
 • Er is octrooi verworven. (1)
Gebruikt door  :