Id-477e6cb1-bf0c-4dc3-a762-606cfc257704

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-477e6cb1-bf0c-4dc3-a762-606cfc257704
ArchiMate-verbindingslijn Id-477e6cb1-bf0c-4dc3-a762-606cfc257704
Verbindingslijn-id  : Id-69a87255-7e0f-903a-596c-b2f4a6be6ad7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Formatieplanning verwerkt Organisatieonderdeel (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0e531891-2447-4e41-840c-99042dc8ee35 (Formatieplanning)
Naar vorm  : Id-1662845e-2e92-470f-9469-66020dde13a8 (Organisatieonderdeel)
Z-coördinaat  : 93
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :