Id-cc1b5f6b-9241-46dc-8df6-cb9352c87200

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-cc1b5f6b-9241-46dc-8df6-cb9352c87200
ArchiMate-verbindingslijn Id-cc1b5f6b-9241-46dc-8df6-cb9352c87200
Verbindingslijn-id  : Id-6c99cb0b-4e7f-824d-9e1d-422fcc4775aa
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkerbeoordeling verwerkt Beoordeling (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-60998649-f465-40b3-a29c-fb0e023a2a8c (Medewerkerbeoordeling)
Naar vorm  : Id-5a50d04d-ec68-40c2-a99b-f1cf12dbfe00 (Beoordeling)
Z-coördinaat  : 98
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :