Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-dd56a84e-775d-4915-bca1-f722abf6e7db

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-dd56a84e-775d-4915-bca1-f722abf6e7db
ArchiMate-verbindingslijn Id-dd56a84e-775d-4915-bca1-f722abf6e7db
Verbindingslijn-id  : Id-6e2567e7-d61d-12a2-fa09-15fbd4994c26
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie bedient Operationeel management (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-d47a52dd-b3a5-40c7-abae-539f513201a5 (Operationeel management)
Z-coördinaat  : 43
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (336;876)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :