Id-9c21005d-41d2-42e1-8902-37830ac74fdf

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-9c21005d-41d2-42e1-8902-37830ac74fdf
ArchiMate-verbindingslijn Id-9c21005d-41d2-42e1-8902-37830ac74fdf
Verbindingslijn-id  : Id-6ef506dc-12b0-9b79-463e-9bdb7511ff16
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Ruimte verbijzondert Configuratie-item (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f215708c (Ruimte)
Naar vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Z-coördinaat  : 77
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (468;1247),(468;1091)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :