Id-7dd69575-8c5a-42d8-bd4d-f9c2adc66fd5

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-7dd69575-8c5a-42d8-bd4d-f9c2adc66fd5
ArchiMate-verbindingslijn Id-7dd69575-8c5a-42d8-bd4d-f9c2adc66fd5
Verbindingslijn-id  : Id-6f498dd1-995d-c469-bbdc-46ed787e2e25
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Beleidsvorming en evaluatie verwerkt Resultaat (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-13881fdb-f83a-45f2-82e9-250b431e0e5d (Beleidsvorming en evaluatie)
Naar vorm  : Id-601c2600-d8c3-44a5-ab24-974f9c968c63 (Resultaat)
Z-coördinaat  : 36
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :