Id-b629445e-979d-4044-8ce1-eb2c80830dda

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-b629445e-979d-4044-8ce1-eb2c80830dda
ArchiMate-verbindingslijn Id-b629445e-979d-4044-8ce1-eb2c80830dda
Verbindingslijn-id  : Id-6ffca86d-536a-2d34-366b-642bba8fa970
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoeksobject (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-c29023c3 (Onderzoeksobject)
Z-coördinaat  : 49
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :