Configuratie-item

ArchiMate-element Configuratie-item
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-7002ca50-5729-ba0f-837e-bcdc6ed3adda
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Configuratie-item
Documentatie  : Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement) (ApplicationFunction) Servicemanag- ementfunctie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftw- are Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafha- ndeling Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafha- ndeling en archivering Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship is onderwerp van Deze svg is op 22-04-2023 00:39:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:40 CEST