Examenprogramma

ArchiMate-element Examenprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-73ab777e-2503-0c80-0f30-c84d4ce323bd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Examenprogramma
Documentatie  : Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Arrangement
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : overeenkomst
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoli- ofunctie Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocu- ment Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatieco- ntrole Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseen- heidresultaat Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocu- mentverstrekk- ing Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship resulteert in AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship wordt aan voldaan middels AssociationRelationship wordt gerealiseerd in AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship heeft Deze svg is op 06-04-2024 00:39:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:09 CEST