Examenprogramma

ArchiMate-element Examenprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-73ab777e-2503-0c80-0f30-c84d4ce323bd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Examenprogramma
Documentatie  : Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Arrangement
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : overeenkomst
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : De informatie over het primaire proces moet integer zijn. Als activiteiten van veel individuën afhangen van de beschikbaarheid verhoogt dit de B-score. Dit geldt voor veel objecten die nodig zijn bij (de ondersteuning van) het onderwijsproces.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatiecont- role Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocume- ntverstrekking Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfun- ctie Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfolio- functie Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaan- begeleiding Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocume- nt Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenh- eidresultaat Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship resulteert in AssociationRelationship wordt aan voldaan middels AssociationRelationship wordt gerealiseerd in Deze svg is op 09-10-2020 10:33:36 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:33:36 CEST