Gebouw

ArchiMate-element Gebouw
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-73c381c1-ceac-2124-0500-cc8aac8b5ab3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Gebouw
Documentatie  : Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Pand
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedontw- ikkeling Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbehee- rfunctie Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpver- lening Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveil- iging Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbehe- er AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:10 CEST