Dataset

ArchiMate-element Dataset
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-73d9bd43-f604-bb37-ae2d-4a00636e7875
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Dataset
Documentatie  : Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd.
Toelichting definitie  : Ontleend aan LCRDM Glossary.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Uitgaande van hoogst mogelijke vertrouwelijkheid. In praktijk Vertrouwelijkheid L - H, mede afhankelijk van vertrouwelijkheid desbetreffend Onderzoeksobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :