Externe medewerker

ArchiMate-element Externe medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-75dc5c35-02b5-3669-76d4-e2b85508c83a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Externe medewerker
Documentatie  : Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :