Id-02f45c9a-8e9d-4ee1-825e-b840742e9c01

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-02f45c9a-8e9d-4ee1-825e-b840742e9c01
ArchiMate-verbindingslijn Id-02f45c9a-8e9d-4ee1-825e-b840742e9c01
Verbindingslijn-id  : Id-77c46dc6-4e17-97d4-dde9-7870afc246f7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Lesgroepvorming verwerkt Onderwijsactiviteit (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e5d35c88-f682-4746-86ed-95571dcae153 (Lesgroepvorming)
Naar vorm  : Id-aa477732-2370-4236-a20b-3cf6bc393911 (Onderwijsactiviteit)
Z-coördinaat  : 124
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :