Id-b5e6af48-0614-4032-95d7-c11755ca273d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Verbindingslijnen > Id-b5e6af48-0614-4032-95d7-c11755ca273d
ArchiMate-verbindingslijn Id-b5e6af48-0614-4032-95d7-c11755ca273d
Verbindingslijn-id  : Id-78bc05e6-abb5-c9eb-a1c9-d86993728d34
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
ArchiMate-relatie  : Personeelssysteem bedient Corporate LMS (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-005a6889-f516-42a6-a42e-67f213f7a8a6 (Personeelssysteem)
Naar vorm  : Id-32c13062-44cb-47a7-a06c-32d608177d17 (Corporate LMS)
Z-coördinaat  : 90
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1915;540)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :