Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Interne rapportages

ArchiMate-element Interne rapportages
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-78c37269-01f5-3af0-faf8-192039c91ab4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Interne rapportages
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :