Interne medewerker

ArchiMate-element Interne medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-791b55b8-a490-339e-f94a-67dc5c62a4e9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Interne medewerker
Documentatie  : Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :