Id-902d28b0-df7b-40a6-bcef-0cdf33b60318

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-902d28b0-df7b-40a6-bcef-0cdf33b60318
ArchiMate-verbindingslijn Id-902d28b0-df7b-40a6-bcef-0cdf33b60318
Verbindingslijn-id  : Id-7a2af912-91a5-0efd-6cd1-ddb92fd7a928
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Interne medewerker verbijzondert Medewerker (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2ad6b2e3 (Interne medewerker)
Naar vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 36
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :