Id-cc5d5724-26d0-46ae-82f3-d1d2fdfa96c9

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-cc5d5724-26d0-46ae-82f3-d1d2fdfa96c9
ArchiMate-verbindingslijn Id-cc5d5724-26d0-46ae-82f3-d1d2fdfa96c9
Verbindingslijn-id  : Id-7a854212-0e39-f42b-fc04-7e4d2c3ab04d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting fysiek materiaal verwerkt Item (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-93de954b-23c1-4818-82db-70cf4adae814 (Ontsluiting fysiek materiaal)
Naar vorm  : Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001 (Item)
Z-coördinaat  : 11
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1284;444)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :