Id-fd4b1e85-d452-42de-b568-e492a2849c46

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-fd4b1e85-d452-42de-b568-e492a2849c46
ArchiMate-verbindingslijn Id-fd4b1e85-d452-42de-b568-e492a2849c46
Verbindingslijn-id  : Id-7bc8a871-6e41-a784-6488-396963b65131
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheiddeelname is gerelateerd aan Onderwijsactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e891c045-15af-44fd-9f89-0a79ace5bffa (Onderwijseenheiddeelname)
Naar vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Z-coördinaat  : 79
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :