Onderzoeksresultaatborging

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7c2c3403-9d6b-ddd0-0931-50d85f044d01
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksresultaatborging
Documentatie  : Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatborging De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(tus- sen)resultaat Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensarchiverin- gsfunctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evenspreservati- efunctie Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens (BusinessProcess) Archiveren en preserveren onderzoeksgege- vens Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgege- vensversionerin- gfunctie Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfu- nctie Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek (BusinessFunction) Onderzoeksdiss- eminatie Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten. (BusinessProcess) Archiveren onderzoeksresult- aten Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen. (BusinessProcess) Preserveren onderzoeksresult- aten Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdiss- eminatiebeheer AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:33:30 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:33:30 CEST