Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5a2dac5d-a32f-4127-9cc1-ea4ff0e4c6e9

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-5a2dac5d-a32f-4127-9cc1-ea4ff0e4c6e9
ArchiMate-verbindingslijn Id-5a2dac5d-a32f-4127-9cc1-ea4ff0e4c6e9
Verbindingslijn-id  : Id-7dab7252-8c7b-5030-7af9-ee865513a487
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Projectmanagementfunctie verwerkt Werkactiviteit (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d8244ac3-f1dd-4dc2-bbde-a93198d1f144 (Projectmanagementfunctie)
Naar vorm  : Id-af27dcef-bb57-4234-8e96-68a65cb582b9 (Werkactiviteit)
Z-coördinaat  : 53
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (96;1372)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :