Id-a688d73c-7236-40d3-a69c-243172839b00

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-a688d73c-7236-40d3-a69c-243172839b00
ArchiMate-verbindingslijn Id-a688d73c-7236-40d3-a69c-243172839b00
Verbindingslijn-id  : Id-80303c19-e689-ae68-813b-09e037a5c717
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Dienstbetrekking is gerelateerd aan Formatieplaats (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-79ebe997 (Dienstbetrekking)
Naar vorm  : Id-5fd68d35 (Formatieplaats)
Z-coördinaat  : 51
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (132;299)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :