Id-6551dc75-7348-425e-9b17-134996e31b43

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-6551dc75-7348-425e-9b17-134996e31b43
ArchiMate-verbindingslijn Id-6551dc75-7348-425e-9b17-134996e31b43
Verbindingslijn-id  : Id-810b2041-e3f3-773c-e53a-026ed60e9b18
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Journaalpost is gerelateerd aan Kostenplaats (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-a1c958c2 (Journaalpost)
Naar vorm  : Id-3c2d84ee (Kostenplaats)
Z-coördinaat  : 63
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :