Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Lesroosterconstructie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Lesroosterconstructie
ArchiMate-element Lesroosterconstructie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-81b46bb7-c846-60ad-5249-48416e0e2cbf
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Lesroosterconstructie
Documentatie  : Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconst- ructie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:00:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:00:40 CEST