Lesroosterconstructie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Lesroosterconstructie
ArchiMate-element Lesroosterconstructie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-81b46bb7-c846-60ad-5249-48416e0e2cbf
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Lesroosterconstructie
Documentatie  : Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen. (BusinessFunction) Roostering Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 22:27:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 22:27:21 CEST