Begeleiden start-ups

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Begeleiden start-ups
ArchiMate-element Begeleiden start-ups
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-81fb5980-490d-441f-811e-03d99c4d6d49
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Begeleiden start-ups
Documentatie  : Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Het ontstaan van spin-off uit onderzoeksresultaten in de vorm van start-ups.
Preconditie  : Passende organisatievorm
Postconditie  : Start-up baat onderzoeksresultaten succesvol uit.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :