Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Accreditatie

ArchiMate-element Accreditatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-84d25f96-f02f-c288-7deb-1ee2ab8186a2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Accreditatie
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :