Id-12e28457-a40d-4e56-9d24-8b10c4266245

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-12e28457-a40d-4e56-9d24-8b10c4266245
ArchiMate-verbindingslijn Id-12e28457-a40d-4e56-9d24-8b10c4266245
Verbindingslijn-id  : Id-85f7b812-eba5-905f-4bb3-89b3f87bb6c8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsovereenkomst is gerelateerd aan Opleiding (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Naar vorm  : Id-d3feacf2 (Opleiding)
Z-coördinaat  : 74
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (312;346),(432;346)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :