Id-5c75af30-4221-43ef-92ed-a7ba3c18936f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-5c75af30-4221-43ef-92ed-a7ba3c18936f
ArchiMate-verbindingslijn Id-5c75af30-4221-43ef-92ed-a7ba3c18936f
Verbindingslijn-id  : Id-88fa7944-b643-e63b-e619-4c52a1ed5c16
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheidinschrijving verwerkt Onderwijsprogramma (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-209e9555-19aa-48e0-8ada-1c8417c6bf90 (Onderwijseenheidinschrijving)
Naar vorm  : Id-04952add-24d0-41d6-bc5b-35681ac67853 (Onderwijsprogramma)
Z-coördinaat  : 101
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :