Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Activum

ArchiMate-element Activum
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-89c79dd1-5d19-5ad3-220a-8ef0351a3c2b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Activum
Documentatie  : Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :