Id-bb9e279c-63fd-4753-9c0e-5d615233ba7a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-bb9e279c-63fd-4753-9c0e-5d615233ba7a
ArchiMate-verbindingslijn Id-bb9e279c-63fd-4753-9c0e-5d615233ba7a
Verbindingslijn-id  : Id-8a0b3106-96f3-8af2-a815-77aaa7d2b8b8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Melding is gerelateerd aan Werkorder (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-efb4a769 (Melding)
Naar vorm  : Id-377b3e2b (Werkorder)
Z-coördinaat  : 78
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :