Applicatiefuncties Generieke applicaties

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Generieke applicaties
Applicatiefuncties Generieke applicaties
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen (ApplicationFunction) BPM-functie Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records (ApplicationFunction) Documentmanage- mentfunctie Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhandeli- ng en archivering Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers (ApplicationFunction) E-mailfunctie Het ondersteunen van de afname van enquetes (ApplicationFunction) Enqueteafnamefunc- tie Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheide- valuatie Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer (ApplicationFunction) Documentgeneratie- functie Het maken van elektronnische formulieren (ApplicationFunction) Formuliergenereerf- unctie Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconversie- functie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherkenni- ngsfunctie Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindexatief- unctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscanningf- unctie Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfuncti- e Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc. (ApplicationFunction) Documentbewerkin- gsfunctie Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationFunction) Informatievindfunct- ie Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis (ApplicationFunction) Samenwerkingsfunc- tie Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Communicatiefunct- ie Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content (ApplicationFunction) Webcontentmanag- ementfunctie ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 19-04-2023 13:50:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:50:39 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Generieke applicaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8a4b3517-853c-2e86-186f-04739e6d83ca
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Generieke applicaties
Elementen  : 
Relaties  :