Applicatiefuncties Generieke applicaties

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Generieke applicaties
Applicatiefuncties Generieke applicaties
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen (ApplicationFunction) BPM-functie Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records (ApplicationFunction) Documentmanageme- ntfunctie Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhandeling en archivering Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers (ApplicationFunction) E-mailfunctie Het ondersteunen van de afname van enquetes (ApplicationFunction) Enqueteafnamefuncti- e Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheideva- luatie Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer (ApplicationFunction) Documentgeneratiefu- nctie Het maken van elektronnische formulieren (ApplicationFunction) Formuliergenereerfun- ctie Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconversiefu- nctie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherkenning- sfunctie Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindexatiefu- nctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscanningfu- nctie Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfunctie Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc. (ApplicationFunction) Documentbewerkings- functie Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationFunction) Informatievindfunctie Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis (ApplicationFunction) Samenwerkingsfuncti- e Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Communicatiefunctie Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content (ApplicationFunction) Webcontentmanagem- entfunctie ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:26:37 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:26:37 CEST
Legenda


Originele kleuren
Type
   
   
   
Domein
   
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Generieke applicaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8a4b3517-853c-2e86-186f-04739e6d83ca
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatiefuncties Generieke applicaties
Elementen  : 
Relaties  :