Id-b806c392-4de1-43c7-9ead-12e32bb32e39

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-b806c392-4de1-43c7-9ead-12e32bb32e39
ArchiMate-verbindingslijn Id-b806c392-4de1-43c7-9ead-12e32bb32e39
Verbindingslijn-id  : Id-8af73e7f-cc67-6e3e-88ff-d570e284aa6c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemercompetentie verbijzondert Competentie (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-610aaa13-2a13-44ac-ac5a-4f180948d453 (Deelnemercompetentie)
Naar vorm  : Id-d0585b8f (Competentie)
Z-coördinaat  : 97
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (804;59)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :