Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Subsidieprogramma

ArchiMate-element Subsidieprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8b412107-e59c-0daa-e452-bcceceb3bf0b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Subsidieprogramma
Documentatie  : Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :