Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Stageorganisatie

ArchiMate-element Stageorganisatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-8bb6c7cc-0201-c5de-54c3-2263b4ff6a81
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Stageorganisatie
Documentatie  : Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Afstudeerorganisatie, Stagebedrijf, Afstudeerbedrijf, BPV-bedrijf
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :